Gratis vullen van uw gedenkartikel in onze toonzaal. Zie ook gratis vullen

 West Gedenktekens heeft de eer gehad om dit monument te mogen plaatsen.                                                                                                                      24 mei 2013 is het VissersNamenMonument Scheveningen onthuld door Prinses Beatrix.

 Beatrix

 

HET VISSERSNAMENMONUMENT SCHEVENINGEN

Het VissersNamenMonument Scheveningen is een initiatief van een aantal gerenommeerde
personen, allen afkomstig uit Scheveningen.
Het monument strekt tot nagedachtenis van alle Scheveningse vissers, die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten en vermeldt, voor zover kon worden achterhaald,
de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.

De plaats waar het monument moet komen, is de Boulevard in Scheveningen, ter hoogte van de kop van de Keizerstraat.

WEST GEDENKTEKENS

In een vroeg stadium werd ons bedrijf benaderd door de stichting VNMS om mee te praten
en mee te denken over de uitvoering van het monument.

Enthousiast hebben wij alle vergaderingen, die de Stichting organiseerde, bezocht en
meegedacht over de realisatie.
Een aantal zaken, die cruciaal waren voor het slagen van het project waren:
- het monument moest zo weinig mogelijk onderhoud nodig hebben
- de bevestiging moest sterk zijn en de tand des tijds kunnen doorstaan
- er moesten goede contrasten mogelijk zijn tussen de kleur van de steen, spreuk en namen.

In overleg met een aantal samenwerkende bedrijven slaagde ons bedrijf er in alle problemen
op te lossen t.w.:
- Door de keuze van steensoort en speciale verlijming zou het onderhoud tot een minimum kunnen
 worden beperkt
- Wij slaagden er in om het contrast tussen de namen en de spreuk op het monument goed
 zichtbaar te maken

Op grond van het meedenken en het aandragen van de benodigde oplossingen kreeg
West Gedenktekens de opdracht van de Stichting VNMS om het monument te vervaardigen en
te plaatsen.
Ook de Gemeente Den Haag, die eigenaar wordt van het monument na oplevering
en de architect van de vernieuwde Boulevard, de heer Manuel De Sola-Morales
waren inmiddels akkoord met de gekozen uitvoering.
Op 15 december 2011 werd in het Muzee Scheveningen het contract door de partijen ondertekend.

ONTHULLING

De onthulling is op 24 mei 2013 geweest.

Meer informatie over het VissersNamenMonument. www.vissersnamenmonumentscheveningen.nl